Debatt. .

2019-09-16 04:00
”S är i otakt med tiden. Den svenska klimatrörelsen kommer inte att tillåta att Arlanda byggs ut”, skriver debattörerna. På bilden syns Swedavias framtidsbild över Arlanda. Bild: Swedavia
”S är i otakt med tiden. Den svenska klimatrörelsen kommer inte att tillåta att Arlanda byggs ut”, skriver debattörerna. På bilden syns Swedavias framtidsbild över Arlanda.
Puffetikett
Dagens ETC

Nej, S, Arlanda ska inte byggas ut

Socialdemokraterna sa sig inför EU-valet vilja att EU ska ställa tuffa krav på stora utsläppare och att det ska vara enklare att resa klimatsmart. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har också sagt att flygandet måste minska. Vi i kampanjgruppen Flyglarm Arlanda ställer oss frågan hur detta rimmar med S planer på en storskalig utbyggnad av Arlanda.

I mars avslöjades att Arlandarådet, som tillsatts av regeringen, skulle presentera en färdplan för Arlanda med mål om att flygplatsen år 2050 ska vara Nordens största, med dubbelt så många passagerare som idag. Skälen bakom den planerade utbyggnaden är bland annat att Socialdemokraterna vill locka fler företag att förlägga sina huvudkontor till Sverige. Men vad ska vi med dessa huvudkontor till när klimatkrisen eskalerar?

FN:s klimatpanel IPCC har visat att vi för att ha ens två tredjedelars chans att hålla jordens medeltemperatur under 1,5 grader och undvika katastrofala klimatförändringar måste halvera utsläppen till år 2030, för att fasa ut dem helt till 2050. Dessutom behövs storskaliga satsningar på återskogning och nästan oprövade tekniker för koldioxidinfångning. Utan dessa satsningar behöver utsläppen fasas ut i princip omedelbart.

Att i det läget satsa på en storskalig utbyggnad av flyget saknar all rim och reson. Inte ens om allt flyg övergick till att helt drivas av biobränslen, vilket i sig är osannolikt eftersom tillgången på dessa bränslen är begränsad, skulle klimatpåverkan försvinna. Vid förbränning på hög höjd har även biobränslen en negativ påverkan på klimatet. Möjligheten att i större skala elektrifiera flyget ligger ännu många decennier bort. Men vare sig larmen från den samlade forskarkåren eller de tekniska begränsningarna verkar bekymra socialdemokratin. Än en gång sätts mänsklighetens överlevnad på spel för att storföretagen ska få möjlighet att öka sina vinster.

Förslaget att bygga ut Arlanda präglas dessutom av sällsynt dålig tajming. Efter en lång period av ökat flygande visar den senaste statistiken på en nedgång. Inte ens tondöva socialdemokrater kan heller ha missat den massiva proteststorm av klimatstrejkande ungdomar som svept över världen sedan i höstas. Stefan Löfven reagerade själv med kommentaren: ”Vi ska ligga på varje dag och jobba stenhårt för att möta deras förväntningar.” (DN, 14 mars 2019) Bara veckor senare kom avslöjandet om planerna på att bygga ut Arlanda. Om det är Socialdemokraternas definition av att ”jobba stenhårt” med klimatfrågan har vi all anledning att vara oroliga för vår framtid.

Det är just gällande infrastrukturprojekt som Arlanda som klimatfrågan ställs på sin spets. Det är då det visar sig vilka politiker som är modiga och framsynta och vilka som bara pratar om radikal klimatpolitik när de bedömer att det gynnar dem i opinionen. Den svenska socialdemokratin verkar envist vilja sälla sig till den senare kategorin.

Vi i Flyglarm Arlanda har dock ett budskap till Socialdemokraterna: det blir ingen utbyggnad av Arlanda. Det senaste året har Sverige gått i bräschen för en global trend av ifrågasättande av ohållbara resvanor. Intresset för internationellt tågresande ökar explosionsartat och runtom i världen växer motståndet mot planer på att bygga ut flygplatser. Här i Stockholm utförde Flyglarm Arlanda den 11 augusti en fredlig civil olydnads-aktion där vi stoppade leveranserna av flygbränsle till Arlanda under ett dygn. Vår kampanj kommer att fortsätta tills regeringen avbryter planerna på att bygga ut Arlanda. S är i otakt med tiden. Den svenska klimatrörelsen kommer inte att tillåta att Arlanda byggs ut.
////

Agnes Lansrot

Anna Johansson

Talespersoner, Flyglarm Arlanda